Concurs – regulament oficial

 

campanie

Foto: Campania – Alege Rețeta Națională

 

Regulamentul oficial al campaniei – Alege rețeta națională

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.a. Organizatorul campaniei este BURDA ROMÂNIA SRL, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul București, Strada Drumețului, nr. 54, camera C2, parter, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/25628/1994, având CUI 6646770, reprezentată prin Vameșu Adrian în calitate de administrator, în parteneriat cu Prima Tv.

Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina de internet a Organizatorului.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania se adresează cititorilor revistei Practic în bucătărie. La campanie pot participa persoane care locuiesc pe teritoriul României, dar și în alte țări, cu condiția ca acestea să fie cetățeni sau rezidenți români.

3. MODUL DE PARTICIPARE

Poți participa astfel:

Trimite pe adresa redacției, până la data de 15 decembrie 2020, o rețetă tradițională românească însoțită de fotografia preparatului realizată de tine. Însoțește rețeta de povestea ei.

SAU

Urmărește emisiunile Alege Rețeta Națională din 11 și 18 decembrie 2020, difuzate pe Prima TV, și scrie-ne ce concurent ți-a plăcut cel mai mult, dacă gătești și tu preparatul, în zona ta și dacă rețeta este diferită.

     Dă like paginii de facebook Alege Rețeta Națională, urmărește rețetele postate și scrie-ne care dintre câștigătorii edițiilor anterioare ți-a plăcut cel mai mult.

Și

Trimite formularul din revista Practic în Bucătărie numărul 1/2021 completat pe adresa redacției până la data de 30 decembrie 2020, sau fotografiază-l completat și trimite-l la adresa de email [email protected]

4. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI SELECȚIA CÂȘTIGĂTORILOR. PREMII

Campania va avea 2 categorii de premii:

Dintre rețetele trimise pe adresa redacției redacția va selecta un număr de până la 20 de rețete ce se vor publica în revista Practic în bucătărie, numărul 2/2021 însoțite de scrisori și fotografii cu preparatul, și dacă dorești cu tine și familia ta. Pentru rețetele selectate și publicate se acordă premii în valoare individuală de 100 Lei pentru fiecare rețetă selectată și publicată in revista. Un cititor poate beneficia de un singur premiu chiar dacă a trimis mai multe scrisori și mai multe rețete.

La apariția din luna ianuarie 2021 a revistei Practic în bucătărie, maestrul Horia Vîrlan va juriza modul în care sunt prezentate rețetele și poveștile rețetelor și va alege cui se va înmâna o diplomă specialăa.

La apariția din luna ianuarie 2021 a revistei Practic în bucătărie, Horia Vîrlan va desemna câștigătorul diplomei de onoare pentru participarea la acest concurs.

B. Dintre formularele primite la redacție completate se vor extrage prin tragere la sorți un număr de 10 cititori cărora li se acorda premii individuale a câte 40 lei. Câștigătorii vor fi anunțați în revista Practic în bucătărie nr. 3/2021, cu apariție în februarie 2021 și premiile se acordă în luna februarie.

Premiile se acordă de către Organizator.

Valoarea unui premiu se află sub pragul de impozitare.

Premiile nu sunt transferabile și se acordă doar câștigătorilor prin mandat poștal pe baza informațiilor primite de la aceștia.

5. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe http://practicinbucatarie.ro. Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizarea campaniei este o acțiune de promovare a rețetelor românești prin intermediul brandului Practic în bucătărie.

Durata estimată a campaniei este de 2 ani de zile. Datele furnizate vor fi utilizate în scopul derulării Campaniei, dar și pentru promovarea brandului Practic în bucătărie.

Datele cu caracter personal prelucrate

Pentru scopul organizării și defășurării Campaniei, Organizatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”):

– de la participanți: nume, prenume, adresă, date de contact adresă de mail și/sau telefon precum și fotografiile și informațiile trimise în scrisori. Pentru participanții care dau like se vor prelucra și usernameul din social media în conformitate cu Termenii și condițiile facebook.

Câștigătorii tragerii la sorți vor fi anunțați în revista Practic în bucătărie nr. 3/2021, cu apariție în luna februarie.

Organizatorul poate publica lista câștigătorilor și pe pagina de facebook și pe siteul practicinbucatarie.ro

În scopul realizării obiectivelor campaniei, Organizatorul poate utiliza datele de contact și după derularea campaniei, timp de 2 ani de zile, pentru a transmite prin mesaj privat noi oferte și/sau invitaţii la evenimente asociate campaniei.

În scopul punerii în posesia premiilor se vor prelucra numele, prenumele, adresa, date de identificare și date de contact.

Prin participarea la această campanie, participanţii își exprimă în mod explicit consimțământul ca datele furnizate odată cu înscrierea să fie prelucrate de către Organizator în scopul derulării campaniei, în interes legitim, dar si in scop declarativ in conformitate cu prevederile legale si cu prevederile acestui regulament.

Drepturile asupra fotografiilor și conținutul trimis prin participare

Organizatorul este îndreptățit să utilizeze fotografiile și informațiile inclusiv scrisorile până la 2 ani de la data încetării campaniei.

Participanții declară că dețin toate drepturile asupra fotografiilor și materialelor transmise redacției și că prin utilizarea acestora nu se încalcă vreo limitare fie ea legală sau convențională și prin participarea la campanie își dau consimțământul pentru utilizarea datelor, informațiilor și fotografiilor în conformitate cu cele menționate în regulament.

Drepturile participanților

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, persoanele vizate au următoarele drepturi:

1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc participantul și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate;

2. Dreptul de a rectificarea sau șterge datele cu caracter personal – însemnând posibilitatea rectificării datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor în anumite cazuri;

3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când persoana vizată consideră ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, până la rectificarea acestora;

4. Dreptul persoanei vizate de a-și retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

5. Dreptul de opoziție – însemnând dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării;

6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau ar afecta-o într-o măsură semnificativă;

7. Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente în baza de date a organizatorului către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat

8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

9. Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment, utilizând datele de contact ale Organizatorului.

EXERCITAREA DREPTURILOR PRIVIND PRELUCRAREA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal îți poți exercita toate drepturile prevăzute de lege prin următoarele modalități:

1. Prin mail la adresa: [email protected]

2. Printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, pe adresa Strada Drumețului nr. 54, Sector 3, București, cu mențiunea „În atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”.

8. PREVEDERI FINALE

Participanţii la această Campanie sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a afişa respectivele modificări pe site. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior. Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: [email protected], Departament Relații cu cititorii, până la data anuntarii castigatorilor. După această dată, Organizatorul poate sa nu ia in considerare astfel de reclamatii.

Această campanie nu este asociată cu platformele Facebook. Prin participarea la campanie, concurenții sunt de acord și înțeleg că Facebook nu sunt responsabile pentru desfășurarea campaniei.

9. LITIGII

Orice plângeri sau nemulțumiri pot fi adresate direct Organizatorului și părțile vor încerca să soluționeze amiabil orice nemulțumire sau plângere în legătură cu derularea campaniei.

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

10. FORŢA MAJORĂ

În sensul prezentului Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil, inevitabil şi mai presus de controlul Părţilor, care a survenit după publicarea prezentului Regulament şi care a împiedicat ori a întârziat îndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stipulate în acesta. În cazul în care circumstanţele de Forţă Majoră se extind pe o perioadă mai mare de 6 (şase) luni consecutive, societatea este exonerată de toate obligaţiile asumate prin prezentul regulament.

Abonare newsletter

Fii la curent cu noutatile PracticInBucatarie.ro!

Add Comment

+

Abonare newsletter

Fii la curent cu noutatile PracticInBucatarie.ro!