REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Șase ajutoare te ajută să fii gazda desăvârșită

1.a. Organizatorul concursului este societatea BURDA ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, Sector 3, tel.: 0372/106.020, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J40/25628/1994, avand CUI 6646770, cont bancar IBAN RO 20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la UNICREDIT Bank sucursala Grigore Mora, reprezentată prin Dl. Apostoloiu Sandrin în calitate de Director General. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

Concursul este organizat in parteneriat cuS.C. GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr 23-25, corp B, etaj 3, sector 1, cod 010131, CUI nr. 24980530, atribut fiscal RO, numar de ordine in registrul comertului J40/718/2009, cont bancar IBAN: RO91 BACX 0000 0004 4367 6000, deschis la UniCredit Bank, reprezentata prin Dl. BOGDAN TOMOIAGA, Director, ,.

Premiile constand in seturi de curatenie Bonux sunt oferite de SC GRAFFITI PUBLIC RELATIONS SRL.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b.  Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet a Organizatorului.

DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu varsta de cel putin 18 ani, rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor Burda Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

Concursul se adreseaza participantilor cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.

PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura in perioada  08 – 31 decembrie 2016.

Inscrierile se fac pana la data de 31 decembrie 2016, ora 24 00.

Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

MECANISMUL CONCURSULUI

Completeaza in talonul de participare raspunsul la întrebarea de concurs, numele, prenumele, varsta, localitate, date de contact. Daca raspunzi corect si completezi formularul corect  poţi castiga un set de produse de curatenie Bonux.

In data de 04 ianuarie 2017, dupa validarea inscrierilor, castigatorii vor fi desemnati prin intermediul aplicatiei random.org.

Castigatorii vor fi contactati de catre reprezentanti  ai Organizatorului

Numele castigatorilor vor fi publicate in numarul 02/2017 al revistei Practic in bucatarie.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.

PREMII

Premiile puse in joc prin concurs constau in 20  seturi de curatenie Bonux formate din Bonux Magnolia 3 in1 6 kg, Lenor Spring, Perle parfumate pentru rufe Lenor Unstoppables Fresh, Perle parfumate pentru rufe Lenor Unstoppables Lavish, Fairy Lemon 900ml+Fairy Platinum Lemon&Lime, Mr. Proper Lemon 1L+Ambi Pur spray Ocean&Wind, Aparat electric casa Ambi Pur 3Volution Japan, Rezerva aparat electric casa Ambi Pur 3Volution Moonlight Vanilla.

Valoare totala a premiului: 162,26 lei.

Valoare totala a premiilor: 3245,20 lei.

Castigatorii afisati pe site-ul www.practicinbucatarie.ro si publicati in numarul 02/2017 al revistei Practic in bucatarie vor fi contactati de catre reprezentantii Organizatorului pentru a comunica adresa de livrare a setului de produse Bonux.

EXPEDITIA PREMIILOR

Premiul va expediat prin curier la adresa comunicata de catre participantul la concurs pana la 1 martie 2017

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea de care da dovada Partenerul.

Premiile nu vor fi acordate in bani si vor fi ridicate de la Organizator si utilizate in conditiile mentionate in acest Regulament. Modalitatea de intare in posesie a premiului castigat va fi comunicata castigatorilor după trimiterea datelor complete de identificare si expeditie reprezentantilor Organizatorului sau Partenerilor acestuia.

Punerea în posesie a premiului va fi condiționată de îndeplinirea obligațiilor legale privind plata impozitului prevăzut de lege, dacă va fi cazul.

Premiul nu este transferabil. Poate beneficia de invitatie doar persoana castigatoare insotita de  o persoana aleasa de aceasta.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa www.practicinbucatarie.ro

Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

DATE PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

  1. a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
  2. b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
  3. c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
  4. d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
  5. e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
  6. f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Burda Romania, Bulevardul Decebal nr. 25-29, Sector 3, Departament Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

DISPOZITII FINALE

Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video, inclusiv in Social Media.

Imaginile premiilor din pagina de concurs de pe site-ul www.practicinbucatarie.ro sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament cu conditia de a afisa respectivele modificari pe site.

Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:

Burda Romania, Bulevardul Decebal nr. 25-29, Sector 3, Departament Marketing, in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

FORTA MAJORA

In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta.

In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, societatea este exonerata de toate obligatiilor asumate prin prezentul concurs.

Add Comment